Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013

Συγκεντρώσεις του συστήματος μας


Οι συγκεντρώσεις των τμημάτων μας γίνονται:

Αγέλη Λυκοπούλων (παιδιά ετών 7-11): Σάββατο 10:45 - 12:30

Ομάδα Προσκόπων (παιδιά ετών 11-15):Σάββατο 10:45 - 12:45